Jdi na obsah Jdi na menu
 


                        horní jiřetin 

                   

Horní JiřetínPrvní spolehlivá písemná zpráva o Horním Jiřetíně je z roku 1352. Již před rokem 1473 zde byla fara a farní kostel. Ves byla rozdělena na dvě části, přičemž každá náležela jinému majiteli. Roku 1410 se jedna část stala příslušenstvím panství Jezeří, druhá připadla roku 1562 statku Dolní Jiřetín a s ním se stala součástí duchcovského, respektive hornolitvínovského panství. Toto rozdělení trvalo až do vzniku správního uspořádání na okresy. Od roku 1850 je Horní Jiřetín (s výjimkou let 1949 až 1960, kdy patřil do okresu Litvínov) stále součástí mosteckého okresu. Roku 1680 byl Horní Jiřetín těžce poškozen morovou epidemií, v letech 1762 a 1778 utrpěl značné finanční škody vlivem válečných událostí.

Horní JiřetínZnak obdržel Horní Jiřetín při povýšení na město 14. června 1914. Znak tvoří modrý štít se zlatou hlavou, v níž je vyobrazen včelí úl přírodní barvy s dvěma zkříženými zlatými klasy v pozadí. Po levé straně úlu je hornické kladívko, zkřížené s mlátkem - symbol hornictví. Po pravé straně úlu je černé ozubené kolo - symbol průmyslu. V dolní části štítu v modrém poli sedí na bílém koni sv. Jiří ve zlatém brnění a se štítem. V pravé ruce drží kopí a vráží je do otevřené tlamy zeleného draka, který se svíjí na zemi. Horní Jiřetín je rodištěm významného hudebního skladatele Františka Glaesera (1798-1861), Beethovenova přítele, jehož kariéra vyvrcholila funkcí dvorního kapelníka v Kodani.

Památky

Horní JiřetínKostel Nanebevzetí Panny Marie
Barokní kostel byl postaven v letech 1694 - 1700 podle plánů J. B. Matheye. Jsou zde uloženy ostatky světců sv. Justiny a sv. Donatha. Nad portálem hlavního průčelí kostela je socha Madony s korunkou na hlavě a s Ježíškem v náručí, datovaná kolem roku 1700. Nad vstupem je socha sv. Antonína Paduánského z poloviny 18. století. Zařízení kostela pochází převážně z poloviny 18. století. Za zmínku stojí hlavní portálový oltář se sochou Panny Marie, sochami andělů a sochami sv. Petra a Pavla z roku 1782. Boční oltář s rokokovou ornamentikou z 2. poloviny 18. století a klasicistními sochami archanděla Michaela a Rafaela a jeho protějškový oltář s obrazem Smrti sv. Josefa se sochami. Součástí areálu je fara a socha sv. Jana Nepomuckého.

        
 

S rypadly v patách

12. 8. 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: horní jiřetin | Komentářů: 3

horní jiřetin

12. 8. 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: horní jiřetin | Komentářů: 0